Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skúšky základného výcviku jazdca1. Kto organizuje jazdecký šport v Slovenskej republike?
Slovenská jazdecká federácia (SJF).
2. Aký je názov medzinárodnej jazdeckej federácie?

Federacion Equestre Internationale (FEI).
3. Kto organizuje westernový jazdecký šport v Slovenskej republike?
Slovenská asociácia western riding a rodeo (SAWRR).
4. Čo znamená SQHA?
Slovenská asociacia quater horse.
5. Aké sú základné jazdecké disciplíny:

KrokParkúr, drezúra, military – všestranná spôsobilosť, vytrvalosť, voltíž, záprahy, western.
6. Z ktorých disciplín sa skladá súťaž všestrannej spôsobilosti (military)
Drezúra, terénna jazda, parkúr
7. Aký je význam veterinárnej kontroly na vytrvalostných súťažiach?
Zachovanie zdravia koňa
8. Čím sa riadia jednotlivé súťaže všetkých westernových disciplín v Slovenskej republike?
Pravidlami SAWRR.
9. Aké westernové drezúrne disciplíny poznáme?
Trail, western pleasure, western horsemanship, reining, western riding, superhorse.
10. Aké rýchlostné disciplíny poznáme?
Pole bending, barrel race.
11. Aké pracovné disciplíny poznáme?
Team pening, cattle pening, lasovanie, cutting, working cowhorse.
12. Aké sú potrebné doklady jazdca pre štart na westernových pretekoch v Slovenskej Republike?
Platné členstvo v SAWRR, skúšky základného výcviku jazdca, platná licencia jazdca SJF.
13. Aké sú potrebné doklady koňa pre štart na pretekoch typu A a B v Slovenskej Republike?
Pas koňa s platnými veterinárnymi vyšetreniami a vakcináciami, platná licencia koňa SJF.
14. Čo musí obsahovať lekárnička?
Prostriedok na dezinfekciu rán, rýchlo obväzové náplasti, sťahovací obväz, lieky tlmiace bolesť, obväzy, dve trojrohé šatky, sterilné obväzové štvorce, gázový obväz, leukoplast, nožnice, návod prvej pomoci, zoznam všetkých dôležitých čísel.
15. Aké poznáme zlomeniny?
Zlomeniny poznáme otvorené a zatvorené.
16. Aké sú protišokové opatrenia?
Ticho, teplo, tíšenie bolesti, tekutiny, transport.
17. Aké sú základné chody koňa? 
Krok, klus, cval.
18. Definuj krok:
Krok je prirodzený 4-dobý laterálny chod koňa.


19. Definuj klus:
Klus je 2- dobý diagonálny chod koňa.20. Definuj cval:
Cval je prirodzený 3-dobý chod koňa. Poznáme pravý alebo ľavý cval.21. Vysvetli pojem chod koňa:
Chod koňa je druh a rýchlosť stredania končatín
22. Vysvetli pojem ruch:
Ruch je tempo v určitom čase
23. Vysvetli pojem akcia:
Akcia je výška a spôsob dvíhania končatín
24. Popíš oblasti tela:

a, krajiny hlavy koňa:


1-nozdry , 2-nos , 3-čelo , 4-očnicová oblasť , 5-nadočnicová jamka , 6-temeno , 7-tylo ,

8-spánková krajina , 9-podočnicová krajina , 10-žuchva , 11-líce , 12-papuľa (huba,pysky),

13-brada , 14-ušná krajina , 15-zátylie , 16-príušná krajina , 17-hrtanová krajina , 18-sánka ,

19-šija , 20-hrdlo .

 

b, krajiny tela koňa:

1-hlava , 2-hriva , 3-šija , 4-hrdlo , 5-hrdelnicová brázda , 6-kohútik , 7-chrbát , 8-bedrá ,

9-kríže , 10-chvost , 11-plece , 12-ramenný kĺb , 13-rameno , 14-lakťový kĺb , 15-predlaktie , 16-zápästie , 17-záprstie , 18-sponka a sponkový kĺb , 19-korunka , 20-kopyto , 21-prsia ,

22-rebrová krajina , 23-hruď , 24-podrebrie , 25-mečová krajina , 26-hladová jama ,

27-slabina , 28-pupková krajina , 29-lonová krajina , 30-bedrový hrboľ , 31-zadnica ,

32-hrboľ stehnovej kosti , 33-stehno , 34-predkolenná riasa , 35-predkolenie ,36-predpäťie , pätový kĺb , 37-podpätie , 38-mozolec

25. Aké sú odznaky koní?
Získané: výpaly, rany, jazvy.
Vrodené: odchýlka od základného sfarbenia, depigmentácia, prekvitnutosť, škvrnitosť a poloha chlpových výrov.
26. Popíš zásady správneho kŕmenia a napájania koní:
Kone kŕmime cez deň v presne stanovený čas, optimálna denná kŕmna dávka je rozdelená: 25% ráno. 25%obed a 50% večer. Voda musí byť zdravotne nezávadná, čistá bez zápachu, najlepšie v adlibitnom množstve, v priemere počítame pre koňa s hmotnosťou 500 kg asi 40 l vody. Spotreba vody závisí od plemena, veku pracovného zaťaženia, ročného obdobia, u kobýl od laktácie. Základné krmivá: seno lúčne, ovos, kŕmna repa, kŕmna slama, mrkva. Krmivo nesmie byť namrznuté, zaplesnené, zaparené či stuchnuté.

27. Zásady bezpečnosti práce pri ošetrovaní koní a prístup ku koňom:
Predtým ako pristúpime ku koňovi musíme ho vždy ohlásiť, predídeme tým možnosti zľaknutia a tým možnej neželanej reakcie koňa. Ku koňovi pristupujeme vždy z ľavej strany a bez zbytočných rýchlych pohybov, ktoré by koňa mohli vystrašiť.
28. Ošetrovanie koní pred a po výcviku:
Kone čistíme česákom, ktorým sa srsť po celom tele oblúkovými pohybmi očistí, a mäkkou kefou zotrieme prach. Keď sa na kefe nahromadí prach, kefu otrieme o česák, aby sme odstránili prach. Z hygienického hľadiska je najsprávnejšie čistiť kone mimo stajne, pretože čistením sa rozvíri prach v stajni. Nozdry, okolie očí, vonkajšie pohlavné ústroje a okolie konečníka očistíme osobitnou mäkkou a čistou handrou. Kone, ktoré sú po práci spotené a znečistené, treba hneď vyčistiť. Spoteného koňa najskôr vysušíme, a to za teplého počasia jeho prevádzaním po slnku, pri nepriaznivom počasí slamenými vechťami, prípadne koňa zadekujeme. Po osušení ho riadne vyčistíme. Hrivu a chvost čistíme hrebeňom alebo kefou, ale opatrne po pramienkoch, aby sme nevytrhali vlásie. Kone sa nemajú čistiť pri kŕmení aby sme nevyrušovali.
29. Vysvetli význam podkúvania a ošetrovania kopýt:
Ošetrovanie kopýt je veľmi dôležité, pre dobrý vývoj pohybového aparátu žriebät, udržuje pracovnú spôsobilosť dospelých koní. Kopytá sa znečisťujú a poškodzujú v stajni. Pri práci alebo pohybovaní koňa, kde sa narúša tvar a kvalita kopytnej rohoviny. Keď chceme udržať kopyto zdravé, pevné a pružné, musíme ho pravideľne čistiť, natierať a upravovať. Úprava kopýt - korektúra a podkúvanie by sa malo opakovať v intervaloch 4 – 6 týždňov, podľa toho ako rýchlo rastie koňovi rohovina kopyta.
30. Aké sú zlozvyky koní?
Tkalcovanie (hodinárčenie), hryzenie, kopanie, klkanie (hltanie vzduchu)
31. Aké typy uzdenia poznáme?
Bezzubadlové uzdenie: jednoduché hackamore – bosal, pákové hackamore.
Zubadlové uzdenie: snaffle bit - zubadlo, bit – páka.
32. Aké sú typy sediel?
Anglické: parkúrové, drezúrne, vojenské, military.
Westernové: ropingové, barelové, reiningové, cuttingové, pleasure.
Austrálske, Mc Lean
33. Popíš oblečenie súťažiaceho na parkúrových pretekoch:
Jazdecké sako,jazdecká košeľa, kravata, biele rajtky, jazdecké čižmy ( najčastejšie čierne ), a jazdecká helma-prilba
34. Popíš oblečenie súťažiaceho na drezúrnych pretekoch:
Frak, cylinder, biele rajtky, biele rukavice, jazdecké čižmy

35. Popíš oblečenie súťažiaceho na westernových pretekoch:
Vo všetkých disciplínách je záväzne predpísaný dobre padnúci, čistý westernový odev, k čomu patria aj westernový klobúk, westernové čižmy alebo westernové topánky a zapásaná košeľa s golierom alebo stojačikom a dlhým zapnutým rukávom. Vysúkané alebo krátke rukávy sú neprípustné. Pri rýchlostných disciplínách je povolená prilba, v prípade mládeže do veku 18 rokov je povinná. Pri westernových drezúrnych disciplínach.musí mať prilbu do veku 15 rokov.
36. Preprava koňa:
Dopravné prostriedky: špeciálne upravené nákladné autá, prípadne kamióny, alebo prívesné vozíky za osobný automobil, určené na prepravu koní.
Výstroj koňa: prepravné chrániče na nohy, chránič na chvost, chránič hlavy, prípadne deka.
37. Základné zásady jazdenia na jazdiarni:
Dvojica s vyšším ruchom má prednosť na stene a jazdci sa stretávajú na pravú ruku.
38. Za týranie koňa považujeme:
• Nadmerné kopanie koňa jazdcom
• Nadmerné používanie ostrôh
• „Cukanie“ koňa
• Používanie pomôcok, ktoré spôsobujú koňovi bolesť, alebo psychickú traumu.
39. Pred vyložením koňa na mieste súťaže je každý súťažiaci povinný:

Predložiť potvrdenie od veterinárneho úradu v súlade s platnými veterinárnymi predpismi SR
40. Členstvo v SAWRR vzniká:
Po prevzatí písomnej prihlášky zástupcom SAWRR, dňom zaplatenia členského príspevku a vystavením členského preukazu SAWRR.
41. Práva všetkých členov SAWRR sú:
Podieľať sa na činnosti SAWRR, voliť do orgánov SAWRR – od 18 rokov. Od 18 rokov byť volený do výkonných orgánov SAWRR, predkladať na orgány SAWRR podnety a sťažnosti a žiadať o vyjadrenie, byť pravidelne informovaný o aktivitách SAWRR, bezplatný vstup na preteky usporiadané pod hlavičkou SAWRR
42. Povinnosti členov sú hlavne:
Riadne a včas platiť členské príspevky, dodržiavať stanovy a pravidlá SAWRR a aktívne sa zúčastňovať na plnení cieľov SAWRR.
43. Na súťažiach typu „A“ a „B“ môžu štartovať:
Len prihlásení jazdci SAWRR s licenciou jazdca SJF, zaplateným členským príspevkom a jazdci spriatelených organizácií, prípadne riadne prihlásení zahraniční jazdci.
44. Minimálny vek mládeže na westernových pretekoch je:

neobmedzený

45. Aké podmienky musí spĺňať mládež ,aby mala povolený štart na westernových pretekoch:

-musí mať zaplatené všetky licencie

- musí mať úspešne absolvované Skúšky základného výcviku jazdca

- musí mať notárom, alebo na matrike potvrdené Čestné prehlásenie od zákonného zástupcu

- musí mať trojbodovú jazdeckú prilbu do veku 15 rokov vo všetkých disciplínách a do 18 rokov v rýchlostných a pracovných disciplínách

46. Na dostupnom mieste musia byť vyvesené:
Po skončení danej disciplíny musia byť vyvesené výsledky každej súťažnej disciplíny na dostupnom mieste pre účastníkov preteku. Na vývesnej tabuli na opracovisku musia byť taktiež nákresy všetkých úloh, časový rozvrh súťaže a štartovné listiny jednotlivých disciplín
47. Povinnosti jazdca na súťaži sú nasledovné :
• V riadnom termíne poslať usporiadateľovi prihlášku na preteky na predpísanom tlačive prihlášky včas a v uvedenom termíne

• V riadnom termíne zaplatiť poplatky za ustajnenie a štartovné

• Zúčastniť sa prezentácie jazdcov, dekorácie.
• Na dekoráciu musí prísť jazdec na koni, riadne ustrojený
48. Pri vedení koňa na zubadle – snaffle bit je povinné:

obojručné vedenie
49. Prekážky a pomôcky:
Musia byť prispôsobené tak, aby nenastalo zranenie koňa či jazdca, hrany musia byť zrezané a prekážky musia byť umiestnené min. 5m od hradenia.
50. Prístup jazdcov na kolbisko, opracovisko a do stajní musí byť:
Zabezpečený tak, aby nedošlo k ohrozeniu divákov po bezpečnostnej stránke
51. Farebné stuhy na dekorácii víťazov sú pripínané:
Koňovi na uzdičku alebo deku pod sedlom. Ak jazdec štartuje v ďalšej disciplíne, je povinný stuhu sňať-odložiť.
52. Stuhy pre víťazov sa udeľujú nasledovne:
Udeľujú sa umiestneným do 6. miesta. Pri veľkom počte súťažiacich môže usporiadateľ udeliť stuhy do 10 miesta
1. modrá, 2. červená, 3. žltá, 4. biela, 5. ružová, 6. zelená. 7 – 10 miestu hnedá stuha.
53. Pri opracovaní pred disciplínou trail:
Je umožnené, aby si jazdec pešo prešiel pripravené prekážky v aréne, ale koňa môže len zoznámiť s prekážkami bez ich prekonávania. Na opracovisku môžu byť postavené podobné prekážky ako v aréne a tieto môže jazdec aj s koňom prekonávať.
54. Aké sú typy súťaží SAWRR:
• „A“ – Majstrovstvá SR, významné preteky so zahraničnou účasťou
• „B“ – Regionálne súťaže
• „C“ – vstupné súťaže pre začínajúce kone alebo jazdcov, priateľské súťaže
55. Pri vedení koňa na páke – bit sa vyžaduje :

jednoručné vedenie

56. Pri jednoručnom vedení na páke – bit je povolená výnimka :

pri rýchlostných a pracovných disciplínách, kde sa môže viesť kôň obojručne

57. Na Majstrovstvách SR Mládeže môže súťažiť o titul Majster SR:
 len jazdec SAWRR vo veku do 18 rokov

58. Na Majstrovstvách SR dospelých môže súťažiť o titul Majster SR:
 len jazdec SAWRR vo veku nad 18 rokov
59. O titul Majstra Slovenskej republiky vo westernovom jazdení môžu súťažiť:
Len jazdci, ktorí splnili podmienky kvalifikácie a sú členmi SAWRR, SJF, sú občanmi SR alebo cudzími št. prísl. s trvalým pobytom v SR.
60. Mládež do 14 r. môže štartovať na koňoch:
 6 ročných. a starších.
61. Štartovať na žrebcoch je pre mládež:
 V triede Mládež zakázané
62. Ospravedlnenie z dekorácie:
Jazdec musí nahlásiť rozhodcovi, tech. delegátovi alebo na hlásateľni a musí poslať cenu vyzdvihnúť člena equipy alebo rod. príslušníka na koni, ustrojeného podľa pravidiel SAWRR.
63. Súťažiaci môže byť diskvalifikovaný počas pretekov za nasledovné priestupky:
• vplyv alkoholu, narkotík, alebo drogy, či iných substancií halucinogénneho charakteru
• hrubosť
• spor s rozhodcami,
• ohrozovanie iných jazdcov a koní na opracovisku,
• týranie zvierat,
• používanie nepovolenej výstroje na opracovisku a v aréne
• nesprávne štartovné číslo,
• nedostavenie sa na predvedenie úlohy do 60 sekúnd od vyhlásenia hlásateľom,
• hrubé správanie,
• bitie koňa
• podvádzanie alebo pokusy o podvádzanie,
• prijatie cudzej pomoci vnútri kolbiska (okrem team penningu),
• strata jedného z dvoch štartovných čísel na kolbisku.
64. Protest sa podáva nasledovným spôsobom:
Protest podáva jazdec najneskôr do 30 min. po vyhlásení výsledkov, písomne a spolu so zaplatením poplatkov technickému delegátovi.
65. O podanom proteste rozhodujú:
Rozhodca, technický delegát a hlavný usporiadateľ.
66. Komunikácia s rozhodcom:
Je povolená prostredníctvom ringstewarda.
67. V triede otvorenej môže štartovať mládež od:

14 rokov.
68. Mládež môže štartovať na súťažiach typu „B“

neobmedzene
69. Mládeži od 14 rokov je v triede Open štartovať na žrebcovi :

povolené
70. Uzdenie pre triedu mládeže:
Je ľubovoľné v zmysle pravidiel SAWRR a bez rozdielu veku koňa.
71. Prilba je predpísaná:
V rýchlostných a pracovných disciplínach do veku 18 r, do dovŕšenia 15 rokov vo všetkých.
72. Na akom uzdení musí byť podbradný remienok:
Na zubadle
73. Šesťročné a staršie kone na westernových pretekoch:
Musia byť vedené jednoručne na páke – bit.
74. V akom sedle je povolené predvádzať koňa na westernových pretekoch?:
Len vo westernovom sedle.
75. Povolená prídavná výstroj je:
• Ostrohy s kolieskami.
• V rýchlostných súťažiach a team penningu je povolený pevný martingal, nánosník
• V rýchlostných súťažiach je povolený tie down
• Chaps
• Rope alebo reata, zvinuté a upevnené na sedle pod hruškou
• Bandáže a gamaše s výnimkou disciplín Western pleasure, Trail, Western Riding, Showmanship at Halter
76. Je povolené pripevňovať sa akýmkoľvek spôsobom ku sedlu na westernových pretekoch?:
Jazdec sa nesmie k sedlu pripevniť žiadnym spôsobom.
77. Opakovanie súťažnej jazdy kvôli zlému výstroju je:
Nepovolené.
78. V disciplíne reining vedie k diskvalifikácii:
Nepredvedenie koňa a výstroja pred určeným rozhodcom pri výstupe z kolbiska.

79. V disciplíne reining vedie k nulovému hodnoteniu:
naprávanie oťaží, keď je kôň v pohybe
80. Disciplínu reining rozoznávame podľa veku koní triedy:
Junior (3-5 rokov) a senior (od 6 rokov).
81. V disciplíne trail vedie viac ako jeden prst medzi oťažami k:
Nulovému skóre.
82. Povinné prekážky v disciplíne trail sú:
Bránka, jazda minimálne cez 4 kavalety, prekážky na cúvanie.
83. V disciplíne western pleasure sa hodnotí:
Kvalita chodov, spôsob predvedenia a výraz (dojem) koňa.
84. V disciplíne western pleasure je diskvalifikácia za:
Stratu kontroly nad koňom.
85. Disciplína western horsemanship je zložená:
z dvoch častí – samostatná úloha a western pleasure.
86. Aké vedenie je povolené v rýchlostných disciplínach?:
Obojručné vedenie aj na páke.
87. V rýchlostných disciplínach je 5 sekundová penalizácia za:
Spadnutie klobúka na zem, zhodenie barrelu alebo tyče.
88. V disciplíne lasovanie sa považujú za platné spôsoby chytenia teľaťa:
Za rohy, za krk, za pol hlavy.
89. V disciplíne cattle penning oddeľuje:
Jeden jazdec jeden kus dobytka od stáda do penu.
90. V disciplíne cattle penning nie je jazdec hodnotený, ak požiadal o stop čas:
Ak má v pene nesprávny kus dobytka.
91. Disciplína team penning má časový limit:
60, 75,alebo 90 sekúnd.
92. V disciplíne team penning vedie k diskvalifikácii:
Diskvalifikácia jedného člena tímu k diskvalifikácii celého tímu. Diskvalifikácia je za dotýkanie sa teľaťa rukou, povrazom, klobúkom, alebo iným výstrojom, neprimeraná hrubosť voči dobytku, koňovi, alebo za nešportové správanie.

93. Disciplína cutting sa jazdí na:

Na 2,5 minuty.

 

Odporučená literatúra
M.Halo – J. Mlynek – M.Šurda – E.Kovalčík : Jazdectvo a dostihy
Gamond, Nitra 2001

I.Vencour : Učební texty pro školení a zkoušky cvičitelú jezdectví
ČJF Praha, 1997

Pravidlá SAWRR
Žilina, 2007                Praktická skúška :


Obrazek

Kôň na ruke : doporučujem prečítať si pravidlá Haltru:)

Obrazek


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

otazka

(Foxik , 15. 5. 2012 14:35)

chcela by som sa opytat preco je tam iba 93 otazok. Nemame sa ucit 100 a je tu iba 93.
Ďakujem :)